Rook- en vuurverbod opgeheven

Rook- en vuurverbod opgeheven

PERSBERICHT

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel.

Als gevolg hiervan besliste de wnd. gouverneur het politiebesluit van 24 juli 2019 op te heffen. Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden wordt ingetrokken.

Het nieuwe politiebesluit van 29 juli 2019 is onmiddellijk van kracht.

De situatie wordt voortdurend opgevolgd.

Politiebesluit brandgevaar 29/07/2019 3341_001.pdf - 43 KB

 

Over Droogte 2019

Vlaanderen is niet volledig hersteld van de droge zomer van 2018. Er is onvoldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag. De droogtetoestand wordt nauwgezet opgevolgd. De situatie wordt weergegeven in kleurcodes, gaande van kleurcode groen (niveau 0) tot code rood (niveau 3).