Rook- en vuurverbod in de provinciale domeinen en bosgebieden

Rook- en vuurverbod in de provinciale domeinen en bosgebieden

PERSBERICHT

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte beslist de provincie Oost-Vlaanderen om een tijdelijk rook-en vuurverbod op te leggen in alle provinciale domeinen en bosgebieden. Annemie Charlier, gedeputeerde bevoegd voor recreatiedomeinen: 'We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter preventief te werken op brandgevaar. Het verbod staat duidelijk bij de ingang vermeld en de medewerkers zien er nauwlettend op toe, al zullen we geen extra controles doen. Sowieso proberen we roken weg te houden bij de speeltuinen.

Momenteel geldt nog steeds code geel bij het Agentschap Natuur en Bos voor Oost-Vlaanderen. Dit verbiedt roken niet maar waarschuwt wel voor de toenemende kans op brand. De geldende code kan men raadplegen via de site van het Agentschap natuur en Bos

Story image

 

 

Over Droogte 2019

Vlaanderen is niet volledig hersteld van de droge zomer van 2018. Er is onvoldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag. De droogtetoestand wordt nauwgezet opgevolgd. De situatie wordt weergegeven in kleurcodes, gaande van kleurcode groen (niveau 0) tot code rood (niveau 3).